Luyện tập tính chất hidro - Thử giải bài tập Hóa

Thảo luận trong 'Hóa học lớp 8' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 29/6/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Bài 1: Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g một hỗn hợp (hỗn hợp Y) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho pứ với dung dịch H2SO4 loãng dư, thì thấy có 3,2g một kim loại màu đỏ không tan.
  a, tính % khối lượng các chất trong Y
  b, Nếu dùng khí sản phẩm khử Y, đi qua dd Ca(OH)2 thì thu dc bao nhiêu chất kết tủa biết hiệu suất phản ứng là 80%

  Đáp án tham khảo

  Khử hh Y:

  CuO + CO ----> Cu + CO2
  0,05-------------0,05—0,05

  Fe2O3 + 3CO ---> 2Fe + 3CO2
  0,1-----------------0,2----0,3

  Hh kim loại td với H2SO4 (chỉ có Fe tác dụng)

  Fe + H2SO4 ----> FeSO4 + H2O

  Kim loại không tan là Cu: => nCu = 3,2/64 = 0,05 mol

  nCuO = nCu = 0,05 mol => mCuO = 0,05.80 = 4 gam

  => mFe2O3 = 20 – 4 = 16 gam --> nFe2O3 = 0,1 mol

  a,
  %CuO = 4.100/20 = 20%
  % Fe2O3 = 80%

  b, n CO2 = 0,3 + 0,05 = 0,35 mol

  CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + H2O
  0,35-------------------0,35

  m CaCO3 = 0,35.100 = 35 gam

  H = 80% ---> m CaCO3 thực tế thu được là = 35.80/100 = 28 gam
  Loading...

Chia sẻ trang này