NHỮNG THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG PHÁP

Thảo luận trong 'Tiếng Pháp' bắt đầu bởi SV2013, 20/2/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  I.THÌ HIỆN TẠI ( PRÉSENT) :
  Formation: ( cách thành lập)

  Sujet+ Verbe +Nom

  Exemple
  1.Je suis étudiant en droit de l’université de Cantho
  2.Vous êtes marié?

  II.THÌ QUÁ KHỨ GẦN ( LE PASSÉ RÉCENT):
  Formation:
  Sujet+ Venir de + Infinitif

  Exemple:
  1.Nous venons de chanter
  2.Il vient de nager
  3.Vous venez d’acheter une voiture

  III.THÌ QUÁ KHỨ XA( LE PASSÉ COMPOSÉ)
  Formation:
  [/table]Sujet + Avoir / Être + Participe passé[/table]

  Cách thành lập Participe passé:
  A.Những động từ tận cùng bằng ER.
  1.Ta bỏ ER đi
  2. Ta thêm vào É
  Exemple: Travailler ~~> Travaillé
  Voyager ~~> Voyagé

  B.Những động từ tận cùng bằng IR.Ta chỉ cần bỏ R đi là xong
  Exemple: Finir ~~> Fini
  Partir ~~>Parti

  Các động từ chia với Être(Verbes conjugués avec “ Être”): Là những động từ chỉ sự đi lại và trong ngoặc là Participe passé của những động từ không thuộc nguyên tắc trên:
  Aller: Đi
  Mourir: Chết
  Rentrer: Đi về
  Tomber: Đi lên
  Entrer: Đi vào
  Retourner: Quay trở lại
  Venir: Đến
  Descendre: Đi xuống
  Passer: Đi qua
  Monter: Đi lên
  Arriver: Đến
  Partir: Đi
  Rester: Ở lại

  Chú ý: động từ Courir có nghĩa là chạy nhưng không chia với Être
  Chú ý: chia với Être thì động từ và danh từ phải hòa hợp(L’accord)
  Exemple
  1.Vous êtes arrivé ma maison
  2.Nous sommes passés la place
  Participe passé của một số động từ bất qui tắc( Participe passe’ verbes irre’guliers)
  Avoir: Eu
  Être: Été
  Pouvoir: Pu
  Voir: Vu
  Metter: Mis
  Prenre: Pri
  Comprenre: Compris
  Lire: Lu
  Faire: Fait
  Venir: Venu
  Ouvrir: Ouvert
  Recevoir: Reçu
  Boire: Bu
  Répondre: Répondu
  Attendre: Attendu
  Vendre: Vendu
  Perdre: Perdu
  :Từ nhận biết ( L’expression du temps): Hier: Hôm qua ( ive), Il y a: Cách đây, L’anne’e dernie’re: Năm rồi  IV: THÌ TƯƠNG LAI GẦN ( LE FUTUR PROCHE)
  Formation:
  Sujet + Aller + InfinitifExemple:

  1.Je vais chanter avec Panal
  2.vous allez voyager en France
  3.Nous allons rentrer
  4.Il vas arriver chez Panal
  V: THÌ TƯƠNG LAI XA ( LE FUTUR SIMPLE)
  Formation:
  Sujet+ Infinitif+Ngôi  Ta thêm vào theo ngôi như sau
  Je+AI
  Tu+AS
  Il/Elle+A
  Nous+ONS
  Vous+EZ
  Ils/Elles+ONT
  Exemple:
  1. Je travaillerai en Allemand
  2. Nous parlerons chinois
  3. Il chantera
  Có một số động từ không theo quy tắc trên ta phải thuộc lòng ơ đây chỉ ghi cách biến đổi nhớ vẫn phải chia theo ngôi sau khi biến đổi:
  Prendre Prendr

  Aller~~~~>Ir
  Faire ~~~~>Fer
  Venir~~~> Viendr
  Pouvoir~~~>Pourr
  Avoir~~~> Aur
  Être~~~~>Ser
  Ví dụ: Je prendrai/ Nous prendrons
  Ví dụ: J’irai
  Ví dụ: Je ferai
  Ví dụ: Je viendrai
  Ví dụ: Il aura
  Ví dụ: Il Pourra
  Ví dụ: Vous serez
  VI: L’IMPARFAIT
  Formation:

  Sujet+Verbe chia ở thì l’imparfait
  Để tạo động từ ở thì L’imparfait ta làm như sau:
  + Chia động từ đó ở ngôi Nous
  + Bỏ đi ONS ở cuối động từ
  + Rồi thêm vào theo ngôi như sau:
  Je~~~>AIS
  Tu ~~~>AIS
  Il/ Elle~~~> AIT
  Nous~~~>IONS
  Vous~~~> IEZ
  Ils/ Elles~~~>AIENT

  VII: LE CONDISIONNEL(mode)
  Formation:

  Le conditionnel = radical du futur + terminaisons de l’imparfait
  * Radical du futur:
  + Je pourrai chanter ~~~> radical: Pourr
  + Vous chanterez une chanson de ce’line Dion ~~> chanter
  * Terminaisons de l’imparfait:
  + Il travaillait beaucoup ~~~> terminaisons de l’imparfait: ait
  + Les terminaisons de l’imparfait: ais, ait, ions, iez, aient.

  Exemple:
  1. Je voudrais un café
  2. Nous aurions le meme modèle, mais un peu plus grand.
  Emploi: Cách dùng
  1. Un demande polie: một đề nghị lịch sự.
  2. Un souhait, une suggestion: một mong ước, một đề nghị
  3. Le futur dans le passé: tương lai trong quá khứ.

  VIII: PLUS QUE- PARFAIT

  Formation:


  Imparfait - Avoir/ Êtré + participe passé

  * Ta lấy l’imparfait của động từ Avoir hoặc động từ Être rồi cộng với participe passé chú ý các động từ chia với Être tương tự ở thì passé composé
  Exemple:
  Je( traivailler)- j’avais travaillé
  Il( manger) - il avait mangé

  Có thể học thuộc công thức như sau:
  1. Sujet + avais + participe passé
  + avais
  + avait
  + avions
  + aviez
  + avaient
  VIII: LE SUBJONCTIF (mode)
  Formation:
  + Radical de la Troisième personne du pluriel du pre’sent: lấy radical của động từ chia ở thì hiện tại ngôi thứ 3 số nhiều
  Ils/ Elles rồi bỏ ent đi.
  + Terminaisons: e, es,e,ions,iez,ent: gắn terminaisons này vào động từ theo ngôi.
  + Có một số động từ không thuộc quy tắc trên phải học thuộc lòng.

  Exemple:
  1. Parler – Parlent (Chia ngôi thứ 3) – Parl(bỏ ent đi)- chia theo ngôi là- je parle
  - tu parles
  - il parle
  - nous parlions
  - vous parliez
  - ils parlent
  Loading...
 2. nguyễn văn nghĩa

  nguyễn văn nghĩa Thành viên mới

  nhìn dễ hiểu lắm , cấu trúc cũng tựa tiếng anh , bài đăng này rất hay ak
 3. Hồng Nhung

  Hồng Nhung Thành viên mới

  thanks ban nhiu, cai nay se giup tôi hoc tốt tiếng Pháp
 4. An Nhien

  An Nhien Thành viên mới

  Thanksss! Mình đang cần một bảng tóm tắt như vậy
 5. tkt057

  tkt057 Moderator

  uhm nhỉ, các thì trong tiếng pháp pải có cách dùng thế nào chứ bạn, mình xin chia sẻ video cách chia các thì trong tiếng pháp nè (Xem video các bạn nhé)

 6. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  chia sẻ thêm về các thì trong tiếng anh


  Động từ và các thì trong tiếng pháp

  1. Cấu trúc một động từ: động từ = gốc từ (radical) + phần cuối (terminaison).
  Ex: aimer: aim-er; finir: fin-ir ; prendre : prend-re
  2. Các nhóm động từ trong tiếng Pháp:
  2.1. Nhóm 1: tận cùng bằng –ER ngoại trừ động từ ALLER, là những động từ có quy tắc. Có khoảng hơn 6000 động từ thuộc nhóm này.
  2.2. Nhóm 2: tận cùng bằng –IR, cũng là những động từ có quy tắc. Có khoảng 300 động từ thuộc nhóm này.
  2.3. Nhóm 3: bao gồm các động từ bất quy tắc, có thể chia nhóm này thành 4 nhóm nhỏ:
  2.3.1. Các động từ tận cùng bằng –IR (trừ những động từ thuộc nhóm 2).
  2.3.2. Các động từ tận cùng bằng –OIR.
  2.3.3. Các động từ tận cùng bằng –RE.
  2.3.4. Động từ ALLER.
  Ngoài ra, ÊTRE và AVOIR là hai động từ đặc biệt được gọi là các động từ “auxiliaire”.
  3. Các thì (les temps) trong tiếng Pháp :

  Le présent : diễn tả một hành động đang xảy ra. La pluie tombe
  L’imparfait : diễn tả một hành động xảy ra trước đó, vẫn chưa kết thúc và không xác định thời gian một cách cụ thể. La pluie tombait quand je suis rentré
  Le passé simple (ít sử dụng, thường chỉ thấy trong văn viết) : diễn tả một hành động diễn ra đột ngột. La pluie tomba brutalement
  Le passé composé : diễn tả một hành động đã xảy ra gần đây. Il a plu ce matin
  Le futur : diễn tả một hành động sắp xảy ra. La pluie tombera demain
  Le futur intérieur : diễn tả một hành động đã chấm dứt so với một hành động khác trong tương lai. Dès qu’il aura fini de pleuvoir, je partirai

Chia sẻ trang này