Quy trình phúc khảo điểm thi THPT quốc gia như thế nào

Thảo luận trong 'Thông tin tuyển sinh' bắt đầu bởi tkt057, 10/7/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Với bài tự luận, nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy đó làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức.

  Theo quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

  Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của trưởng ban phúc khảo. Trước khi bàn giao bài thi cho ban phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi sẽ tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi.

  Ban thư ký cũng sẽ tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho ban phúc khảo.

  Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.

  [​IMG]
  Thí sinh chuẩn bị vào thi THPT quốc gia. Ảnh: Giang Huy.

  Chấm phúc khảo có chênh lệch thì lấy điểm trung bình cộng làm điểm chính thức

  Đối với các bài thi tự luận, việc phúc khảo mỗi bài thi sẽ do hai cán bộ chấm thi thực hiện và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

  Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban thư ký Hội đồng thi xử lý. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho trưởng ban phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức.

  Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

  Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

  Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

  Điểm chấm lại trắc nghiệm là điểm thi chính thức

  Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

  Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo có thành phần tương tự như tổ xử lý bài trắc nghiệm của ban chấm thi. Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

  Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và báo cáo, gửi dữ liệu cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời gửi dữ liệu các môn thi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được điều chỉnh điểm bài thi cho các sở Giáo dục có thí sinh dự thi.

  Lan Hạ
  Loading...

Chia sẻ trang này