Số từ và lượng từ trong tiếng Trung

Thảo luận trong 'Tiếng Hoa' bắt đầu bởi tkt057, 29/7/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Nguồn:tiengtrungnet.com

  Phần 1: Số từ và lượng từ

  A. Số từ: là loại từ biểu thị số lượng, như 一、二、两、十、百、千、万、亿、几...

  B. Lượng từ: là loại từ biểu thị đơn vị của sự vật hoặc động tác, như 个、位、双、张、件、本、斤、块...  Lượng từ chia làm 2 loại:

  (1) Danh lượng từ: biểu thị đơn vị số lượng của sự vật, hiện tượng.

  VD:

  个、位、把、件、口、辆车...

  (2) Động lượng từ: biểu thị đơn vị số lần của hành vi, động tác.

  VD:

  次、下、遍、回、趟、顿、阵、场、番...

  Số từ và lượng từ thường kết hợp với nhau, như 一个、两张、三双、一本、两斤... Những cụm từ này có tên gọi chung là số lượng từ.

  Lượng từ là loại từ thường kết hợp với danh từ theo tập quán nhất định, như 一个问题、两张车票、三双袜子、六本书...

  Lượng từ không thể đứng độc lập làm thành phần câu, thường phải đặt sau đại từ chỉ thị hoặc số từ.

  VD:

  一个、两张、三双、这个、那本...

  Hầu hết các lượng từ đơn âm có thể láy lại, trong trường hợp này nó có ý nghĩa là "mỗi" (每).

  VD:

  个个(每个)mỗi cái

  条条(每条)mỗi con

  次次(每次)mỗi lần

  件件(每件)mỗi món, mỗi cái

  张张(每张)mỗi tấm, mỗi miếng

  Cụm từ số lượng “数 + 量 + 名”: Trong Tiếng Trung, số lượng từ làm định ngữ của danh từ biểu đạt số lượng của sự vật. Mỗi loại sự vật đều có lượng từ tương ứng.

  VD:

  [​IMG]


  Phần hai: Chú thích

  I. Từ chỉ số thứ tự, thứ bậc

  Loại từ đứng trước số từ như "第" gọi là từ chỉ thứ tự, nó biểu thị thứ tự như 第一、第二、第十三、第一百四十四, có khi không xuất hiện "第" như 二楼(第二层楼)、三班(第三版).

  Nó còn biểu thị thứ bậc các thành viên trong gia đình, như 大哥 (người lớn nhất, dùng hình dung từ 大), 二哥、大姐、二姐. (Đối với người không phải họ hàng, khi muốn tỏ sự tôn kính, thì cũng dùng 大, như 大爷, 大叔,大娘 v..v.  II. Động lượng từ

  Loại từ thường xuyên kết hợp với động từ, biểu thị đơn vị của động từ, như 次、回、趟 v..v.  III. Cách biểu thị của ngày, tháng, năm...

  (1) 一年有十二个月。

  (2) 一个月有三十天或三十一天(大月)。

  (3) 二月有二十八天或二十九天(小月)。

  (4) 一天有二十四个小时(钟头)。

  (5) 一个小时有六十分钟。

  (6) 一分有六十秒。

  (7) 年 - 月 - 日 - 小时 - 分 -= 秒

  (8) 一刻有十五分(钟)。

  (9) 二零一四年九月九日上午九时九分。

  (10) 二零一五年十二月十四号下午三时十八分。

  (11) 二〇〇八年八月六日晚上十时二十七分。

  (12) 下午三点。

  (13) 上午七时三刻。
  Loading...

Chia sẻ trang này