Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ NCS Vũ Thị Phương Liên bằng tiếng Anh

Thảo luận trong 'Luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học' bắt đầu bởi SV2013, 19/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Đề tài luận án: “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện”
  1. Chuyên ngành: Kế toán - Mã số: 62.34.03.01
  2. Họ và tên NCS: Vũ Thị Phương Liên
  3. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:
   1. PGS,TS Lưu Đức Tuyên
   2. TS. Lê Quang Bính
  4. Những kết luận mới của luận án:
  Thứ nhất, luận án đã khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất, đặc điểm của báo cáo tài chính hợp nhất và ảnh hưởng của các đặc điểm này đến quá trình kiểm toán. Luận án cũng hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính trong mối quan hệ kết hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con để hình thành lý luận cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

  Thứ hai, luận án đã trình bày kinh nghiệm quốc tế đối với hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện ở Việt Nam hiện nay.

  Thứ ba, Luận án đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay, thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất, thực trạng hoạt động của tổ chức kiểm toán độc lập và thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất tại các tổ chức kiểm toán độc lập ….

  Thứ tư, Luận án đã khẳng định sự cần thiết và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất tập trung vào các nội dung: Đối tượng, mục tiêu, nội dung kiểm toán; Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất…

  Thứ năm, Chỉ ra những điều kiện về phía Nhà nước, hiệp hội hành nghề, các công ty kiểm toán, kiểm toán viên và điều kiện về phía Tập đoàn để thực hiện các giải pháp hoàn thiện đã nêu.

  Tải file Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ NCS Vũ Thị Phương Liên bằng tiếng Anh
  Loading...

Chia sẻ trang này