Các hàm trong excel

Thảo luận trong 'Tin học căn bản' bắt đầu bởi Hồng Hương, 21/9/13.

Loading...
 1. Hồng Hương

  Hồng Hương Thành viên BQT

  Các hàm trong excel
  Một số lưu ý khi sử dụng ngày tháng và thời gian trong Excel:
  • Excel hỗi trợ tính toán ngày tháng cho Windows và Macintosh. Windows dùng hệ ngày bắt đầu từ 1900. Macitosh dùng hệ ngày bắt đầu từ 1904. Tài liệu này được diễn giải theo hệ ngày 1900 dành cho Windows.
  • Hệ thống ngày giờ Excel phụ thuộc vào thiết lập trong Regional Options của Control Panel. Mặc định là hệ thống của Mỹ "Tháng/Ngày/Năm" (M/d/yyyy). Bạn có thể sửa lại thành hệ thống ngày của VN "Ngày/Tháng/Năm" (dd/MM/yyyy).
  • Khi bạn nhập một giá trị ngày tháng không hợp lệ nó sẽ trở thành một chuỗi văn bản. Công thức tham chiếu tới giá trị đó sẽ trả về lỗi. Tên hàm Công dụng Tên hàm Công dụng DATE Trả về chuỗi số đại diện cho ngày từ chuỗi văn bản đại diện cho ngày tháng. DAY Trả về thứ tự của ngày DAYS360 Tính số ngày giữa 2 mốc trong tháng từ một giá ngày tháng dựa trên cơ sở trị kiểu ngày tháng. một năm có 360 ngày. EDATE Trả về mốc thời gian xảy EOMONTH Trả về ngày cuối cùng của ra trước hoặc sau mốc tháng xảy ra trước hoặc sau chỉ định mốc chỉ định HOUR Trả về giờ của một giá MINUTE Trả vế phút của một giá trị trị kiểu thời gian. kiểu thời gian MONTH NETWORKDAYS Trả về số ngày làm việc Trả về số tháng của một trong mốc thời gian đưa ra giá trị kiểu ngày tháng. sau khi trừ đi ngày nghĩ và ngày lễ.

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này