Cấu trúc Ngữ pháp N + 한테/께 주다/드리다, N _보다

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ khác: Đức, Ý, Hàn, Nhật ....' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 31/7/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  제 8 강 이옷보다 저옷이 마음에 들어요

  I. Từ mới

  화자품 Mỹ phẩm 자켓 Áo Jacket
  품질 Chất lượng 가격 Giá cả
  디자인 Thiết kế 저렴하다 Giá rẻ
  마음에들다 Ưng ý 세일을하다 Giảm giá
  색깔 Màu sắc 검정색 Màu đen
  파랑색 Màu xanh 보라색 Màu tím
  초록색 Màu xanh lá cây 빨강색 Màu đỏ
  노란색 Màu vàng 분홍색 Màu hồng
  횐색 Màu trắng

  II. Ngữ pháp

  1. N 한테/께 주다/드리다

  (으)시 được gắn thêm vào sau động từ để thể hiện sự tôn kính.
  Có một số từ được quy định để thể hiện sự tôn kính:
  부모님 선물을 드립니다
  에게/한테 주다

  이/가 → 께서
  은/는 → 께서는
  에게/한테 → 께

  자다 → 주무시다 밥 → 진지
  먹다/마시다 → 드시다 나이 → 연세
  있다 → 계시다 집 → 댁
  죽다 → 돌아가시다 팔 → 팔씀
  주다 → 드리다 이름 → 성함
  생일 → 생신
  Ví dụ :

  할아버지, 잔지 드세요. Mời Ông ăn cơm.
  할머니, 제가 들어드럴게요.
  어머니께서 요리하세요. Mẹ nấu ăn đi.
  사장님께서는 사무실에 게세요.
  할머니께서는 저한 돌아가셨어요. Bà đã qua đời.
  아버지께서는 저한테 말씀하셨어요. Ba nói với tôi.
  제가 할아버지께 과일을 드렸어요. Cháu mời Ông ăn trái cây.

  2. N _보다

  - 보다 gắn vào sau danh từ khi so sánh hai sự vật .
  Thông thường ta hay nói :
  A보다 B가
  Nếu muốn nhấn mạnh thì có thể đổi vị trí
  B가 A보다

  III. Luyện tập

  Các bạn đọc và dịch đoạn hội thoại dưới đây :

  빨간색이 좋아요, 파란색이 좋아요?
  빨간샛보다 파란샛이 더좋아요.
  파란색이 빨간색보다 더좋아요.
  어제보다 오늘이 따뜻해요.
  동생이 나보다 키가커요.
  드라마보다 영화를 좋아해요.
  스키보다 스케이트를 더잘타요.
  이옷보다 저옷이 더마음에 들어요.
  놀란색이 검정객보다 좋아요.
  불고기가 비빔밥보다 맛있어요.

  Theo: Trung Tâm Tiếng HànSOFL​
  Loading...

Chia sẻ trang này