Từ phương vị và kết cấu phương vị

Thảo luận trong 'Tiếng Hoa' bắt đầu bởi tkt057, 29/7/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Nguồn:tiengtrungnet.com

  I. Từ phương vịkết cấu phương vị

  Từ phương vị là loại từ biểu thị phương hướng hoặc vị trí, nó thuộc từ loại danh từ, nên còn gọi là danh từ phương vị, như:

  上、下、里、外 (từ phương vị đơn)

  上面、下面、里面、外面 (từ phương vị kép)

  Từ phương vị đứng sau từ ngữ khác, cùng với từ ngữ ấy tạo thành một kết cấu, gọi là kết cấu phương vị như: 楼上、楼下、节日里、房间里面....  II. Từ phương vị hợp thành

  Đằng trước từ phương vị thêm 以 hoặc 之; đằng sau từ phương vị thêm 面、边、头hợp thành từ đa âm chỉ phương vị, gọi là từ phương vị hợp thành (từ phương vị kép).  单纯上下前后左 右 里外 东 西 南 北 旁
  合成
  以 + ...
  以上以下 以前 以后以外以东以西以南以北
  之 + ... 之上之下 之前之后 之外
  ... + 面 上面下面 前面后面左面右面里面外面 东面西面南面北面
  ... + 边 上边下边 前边后边 左边 右边 里边 外边 东边 西边 南边 北边旁边
  ... + 头 上头下头 前头后头里头 外头 东头西头南头北头


  III. Kết cấu phương vị làm chủ ngữ

  Kết cấu phương vị thường làm trạng ngữ nhưng cũng có khi làm chủ ngữ. Trong câu kết cấu phương vị làm chủ ngữ có hai hiện tượng cần lưu ý:

  - Vị ngữ là hình dung từ

  - Vị ngữ là động từ biểu thị sự tồn tại ( như 有, 是)

  VD:

  (1) 俱乐部里面有放映室。

  (2) 工艺品展览厅里面都是日用工艺品和装饰工艺品。

  (3) 房间里很整洁。  IV. Từ phương vị

  Từ phương vị 来 đứng sau nhóm từ ngữ biểu thị thời gian (cũng có khi dùng 以来), tương ứng với nghĩa "trở lại đây", "qua" trong Tiếng Việt.

  VD:

  (1) 千百年来,人们就是这样赞美着杭州的。

  (2) 这几年来,我去过很多地方。

  (3) 几个星期来,我们的学习一直很紧张。

  (4) 二十多年来,她一直在农村工作。

  (5) 几个月来,他们五个人集中在厂里做实验。

  (6) 近日来,他正在忙着赶写一篇文章,难得出门。

  Từ phương vị 来 đứng sau các số từ như 十, 百, 千..., biểu thị con số ước lượng.

  VD:

  (1) 这儿离县城有是来历路。

  (2) 咱们图书馆订阅了二百来种期刊。

  (3) 参加这次长跑的一千来人。

  Từ phương vị 来 đứng sau các từ biểu thị số thứ tự, có tác dụng liệt kê.

  VD:

  (1) 一来工作忙,二来车子挤,所以一直没有来看你。

  (2) 孩子还是进幼儿园好,一来家长可以安心工作,二来孩子可以从小养成集体生活的习惯。
  Loading...

Chia sẻ trang này